Είσοδος Μελών ΣωματείουΑναζήτηση
Online επισκέπτες
Έχουμε 34 επισκέπτες συνδεδεμένους
Αρχική

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ρύθμιση θεμάτων πετρελεύσεων στην περιοχή αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΎ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΊΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ ΤΙ ΙΣΧΎΕΙ ΚΑΝΟΝΤΑΣ "ΚΛΙΚ" ΕΔΩ

 

«Συνοπτικός διαγωνισμός για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους»

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για της ανάγκες των Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε "κλικ" ΕΔΩ

 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας θα πραγματοποιήσουν ενημερωτική ημερίδα

Θέμα: Ημερίδα «Ο νέος Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»,

Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 και ώρα 18:00

Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe Network σας ενημερώνουν ότι θα πραγματοποιήσουν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 και ώρα 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου με θέμα: «Ο νέος Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για όσα διέπουν, χαρακτηρίζουν ή και απορρέουν ως υποχρεώσεις για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και η οποία θα έχει άμεση εφαρμογή από τις 25 Μαΐου σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

 

Θέμα: «ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες επιχειρήσεων που ανήκουν στη Β΄ και Γ΄ κατηγορία, εάν δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας σε εξωτερικούς συνεργάτες (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης- ΕΞΥΠΠ) να επιμορφώνονται οι ίδιοι προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα.

Το Επιμελητήριο Καβάλας υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ & Γ΄ κατηγορίας (Προγράμματα έτους 2017). Ειδικότερα, τα σεμινάρια κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες επικινδυνότητας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε:

 Β’ Κατηγορίας, οι έχοντας τις απαραίτητες ειδικές προϋποθέσεις, είναι διάρκειας 35 ωρών

 δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας με πληρωμένες τις συνδρομές του τρέχοντος έτους και του ΓΕΜΗ

 100€ για τα μη μέλη.

 Γ’ Κατηγορίας για εργοδότες που οι επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, διάρκειας 10 ωρών

 δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας με πληρωμένες τις συνδρομές του τρέχοντος έτους

 50€ για τα μη μέλη.

Με την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση λαμβάνει προσωρινό πρωτόκολλο από το Επιμελητήριο Καβάλας προκειμένου να είναι καλυμμένο σε πιθανό έλεγχο έως ότου υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης στους συμμετέχοντες θα απονέμονται από το Επιμελητήριο Καβάλας. Συνημμένα παρακαλούμε βρείτε τη σχετική αίτηση συμμετοχής στα σεμινάρια. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Καβάλας Enterprise Europe Network, κα Σούζη Μαυρομμάτη τηλ. 2510 222212 εσωτ. 4 , Χάρη Ντούπη εσωτ. 11, και στο site του Επιμελητηρίου www.kcci.gr.

 

Eπιθεώρηση πρατηρίων υγρών καυσίμων και σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων για το 2017

Επιθεώρηση πρατηρίων υγρών καυσίμων για το 2017

Σας κοινοποιούμε  συνημμένα την με αριθ. πρωτ. Οικ/06/5070/20-03-2017 απόφασης  του Περιφερειάρχη Ανατολική Μακεδονίας και Θράκης  που αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια και έλαβε τον ΑΔΑ :7ΘΝΜ7ΛΒ-ΒΙΟ

Για να δείτε όλη την απόφαση και τους πίνακες ανακοινώσεων των πρατηρίων κάνετε "κλικ" εδώ

 
Περισσότερα Άρθρα...