«Συνοπτικός διαγωνισμός για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους»

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για της ανάγκες των Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε "κλικ" ΕΔΩ

Τελευταία Ενημέρωση (Πέμπτη, 10 Μάιος 2018 21:57)